مشتریان عزیز شهرستان و اطراف شهر تهران برای دریافت کد رهگیری مرسوله پستی خود به کانال تلگرام peykezaban_post@ مراجعه نمایید.