نمایش 49–60 از 116 نتیجه

پرت استارت 1 | کتاب دانمارکی PDF + Parat Start 1

تومان60,000
پرت استارت 1 | کتاب دانمارکی PDF + Parat Start 1 کتاب دانمارکی Parat Start 1 پرت استارت کتاب کار

پرت استارت 2 | کتاب دانمارکی PDF + Parat Start 2

تومان60,000
پرت استارت 2 | کتاب دانمارکی PDF + Parat Start 2 پرت استارت دو Parat start 2 برای آموزش بزرگسالان

پرت استارت 3 | کتاب دانمارکی PDF + Parat Start 3

تومان60,000
پرت استارت 3 | کتاب دانمارکی PDF + Parat Start 3 شرح آماده شروع 3. حروف ربط، حروف اضافه، حروف

پردنسک | کتاب دانمارکی Pæredansk به همراه فایل صوتی

تومان90,000تومان155,000
پردنسک | کتاب دانمارکی Pæredansk به همراه فایل صوتی کتاب زبان دانمارکی پردنسک Pæredansk پرایمر کامل برای ماژول DU 3

پرو آی دانسک | کتاب دانمارکی prove i dansk 3 (آزمون سالهای 2009 – 2023)

تومان800,000تومان1,500,000
پرو آی دانسک | کتاب دانمارکی prove i dansk 3 (آزمون سالهای 2009 – 2023) آزمون دانمارکی prove i dansk

پولس 1 | کتاب دانمارکی Puls 1 – Dansk For Du 3

تومان85,000تومان140,000
پولس 1 | کتاب زبان دانمارکی Puls 1 – Dansk For Du 3 کتاب زبان دانمارکی پولس 1 | Puls

پولس 2 | کتاب دانمارکی Puls 2 – Dansk for DU 3 به همراه فایل صوتی

تومان85,000تومان145,000
پولس 2 | کتاب دانمارکی Puls 2 – Dansk for DU 3 به همراه فایل صوتی کتاب آموزشی زبان دانمارکی

پولس 3 | کتاب دانمارکی Puls 3 – Laerervejledning (راهنمای معلم)

تومان55,000
پولس 3 | کتاب دانمارکی Puls 3 – Laerervejledning (راهنمای معلم) کتاب راهنمای معلم پولس دانمارکی Puls 3, Laerervejledning راهنمای

پولس 3 | کتاب دانمارکی Puls 3 – Dansk for DU 3 به همراه فایل صوتی

تومان90,000تومان150,000
پولس 3 | کتاب دانمارکی Puls 3 – Dansk for DU 3 به همراه فایل صوتی کتاب دانمارکی Puls 3

جوکر | کتاب دانمارکی Jokeren

تومان78,000
جوکر | کتاب دانمارکی Jokeren کتاب راهنما شامل موارد زیر است: تمرین های تلفظ، تمرین های شنیداری، کارهای زوجی مربوط

کتاب دانمارکی Basisbog i medicin og kirurgi

تومان600,000تومان900,000
کتاب پزشکی و جراحی زبان دانمارکی Basisbog i medicin og kirurgi کتاب پایه در پزشکی و جراحی مقدمه ای واضح

دانسک استمر | کتاب دانمارکی DANSKE STEMMER

تومان95,000تومان165,000
دانسک استمر | کتاب دانمارکی DANSKE STEMMER دانسک استمر | خرید کتاب زبان دانمارکی DANSKE STEMMER متون و تکالیف بر